Get a free giffgaff Sim
Navigation:
Home Page
About UK Postcodes
Find a Postcode
Postcode Areas Info
Find Distances
Counties Information
Useful Links
Australian Postcodes

Towns and Areas in Ceredigion

We found 173 Towns/Areas in Ceredigion. Click on a town or area name for location, postcode and other information:Aber
Aber-banc
Aberaeron
Aberarth
Aberffrwd
Abermeurig
Aberporth
Aberystwyth
Alltyblaca
Angler's Retreat
Bangor Teifi
Bethania
Bettws Bledrws
Bettws Evan
Beulah
Blaenannerch
Blaenpennal
Blaenplwyf
Blaenporth
Bont-goch
Borth
Bow Street
Brongest
Bronnant
Brynhoffnant
Brynog
Bwlch-llan
Caledrhydiau
Capel Bangor
Capel Betws Lleucu
Capel Cynon
Capel Dewi
Capel Seion
Capel St Silin
Capel Tygwydd
Cardigan
Castell Howell
Cellan
Cilcennin
Ciliau-Aeron
Cnwch Coch
Cribyn
Croes-Ian
Cross Inn
Cwmbrwyno
Cwmcoy
Cwmsychbant
Cwmsymlog
Cwmystwyth
Cwrt-newydd
Devil's Bridge
Dihewyd
Dolybont
Dre-fach
Dyffryn Castell
Eglwys Fach
Eisteddfa Gurig
Ffair-Rhos
Ffos-y-ffin
Ffostrasol
Furnace
Gartheli
Gilfachrheda
Glynarthen
Goginan
Gors
Gorsgoch
Gwbert
Hawen
Highmead
Horeb
Lampeter
Llanafan
Llanarth
Llanbadarn Fawr
Llancynfelyn
Llanddeiniol
Llanddewi-Brefi
Llandre
Llandyfriog
Llandygwydd
Llandysul
Llanfair Clydogau
Llanfair-Orllwyn
Llanfarian
Llanfihangel-y-Creuddyn
Llangeitho
Llangoedmor
Llangorwen
Llangranog
Llangwyryfon
Llangybi
Llanilar
Llanon
Llanrhystud
Llansantffraid
Llanwenog
Llanwnen
Llechryd
Lledrod
Llwyn-onn
Llwyncelyn
Llwyndafydd
Maesllyn
Monachty
Mydroilyn
Nanternis
Nebo
New Cross
New Quay
Newcastle Emlyn
Noyadd Trefawr
Oakford
Old Goginan
Pantgwyn
Parcllyn
Parcrhydderch
Pen-bont Rhydybeddau
Penbryn
Pennant
Penparc
Penparcau
Penrhiw-llan
Penrhiw-pal
Penrhyn-coch
Pentrefelin
Pentregat
Penuwch
Plas Gogerddan
Plwmp
Pont Ceri
Pont-rhyd-y-groes
Ponterwyd
Ponthirwaun
Pontrhydfendigaid
Pontshaen
Pren-gwyn
Rhodmad
Rhyd-rosser
Rhydlewis
Rhydowen
Rhydyfelin
Salem
Sarnau
Silian
Strata Florida
Swyddffynnon
Synod Inn
Tal-sarn
Talgarreg
Taliesin
Talybont
Tan-y-groes
Temple Bar
Tre'r-ddol
Tre-groes
Trefenter
Trefilan
Tregaron
Tremain
Tresaith
Troedyraur
Upper Borth
Verwig
Waun Fawr
Wervil Brook
Wstrws
Ynyslas
Ysbyty Cynfyn
Ysbyty Ystwyth
Ysgubor-y-coed
Ystrad Aeron
Ystrad Meurig


Postcodes in Ceredigion
Go back to previous page