Get a free giffgaff Sim
Navigation:
Home Page
About UK Postcodes
Find a Postcode
Postcode Areas Info
Find Distances
Counties Information
Useful Links
Australian Postcodes

Towns and Areas in Gwynedd

We found 258 Towns/Areas in Gwynedd. Click on a town or area name for location, postcode and other information:Aber
Aber-cywarch
Aberangell
Aberdaron
Aberdesach
Aberdyfi
Abererch
Abergwynant
Abergwyngregyn
Abergynolwyn
Aberllefenni
Abersoch
Anelog
Arthog
Bala
Bangor
Barmouth
Beddgelert
Bethania
Bethel
Bethesda
Betws Garmon
Blaenau Ffestiniog
Bodfuan
Bont Newydd
Bontddu
Bontnewydd
Borth-y-Gest
Botwnnog
Braichmelyn
Brithdir
Bronaber
Bryncir
Bryncroes
Bryncrug
Brynrefail
Bwlch Derwin
Bwlchtocyn
Cae Ddafydd
Caeathro
Caerdeon
Caernarfon
Caethle
Capel Carmel
Capeluchaf
Carmel
Cefn-caer-Ferch
Cefn-ddwysarn
Cefndeuddwr
Ceidio Fawr
Cennin
Chwilog
Cilan Uchaf
Ciltalgarth
Clwt-y-bont
Clynnog-fawr
Coed Ystumgwern
Corris
Corris Uchaf
Criccieth
Croesor
Crogen
Crymlyn
Cutiau
Cwm-Cewydd
Cwm-y-glo
Cwrt
Deiniolen
Denio
Dinas
Dinas Dinlle
Dinas-Mawddwy
Dinorwic
Dolbenmaen
Dolgellau
Dolgoch
Douglas Hill
Dyffryn Ardudwy
Edern
Efailnewydd
Eisingrug
Fachwen
Fairbourne
Ffestiniog
Ffridd Uchaf
Friog
Fron
Fron-goch
Ganllwyd
Garn
Garn-Dolbenmaen
Garneddwen
Garreg
Garth
Gell
Gellilydan
Gerlan
Glan Adda
Glan-Dwyfach
Glan-yr-afon
Glasinfryn
Glyn-Cywarch
Golan
Gorddinog
Groesffordd
Groeslon
Gyrn Goch
Harlech
Llanaber
Llanaelhaearn
Llanarmon
Llanbedr
Llanbedrog
Llanberis
Llandanwg
Llanddeiniolen
Llandderfel
Llanddwywe
Llandegwning
Llandwrog
Llandygai
Llanegryn
Llanelltyd
Llanenddwyn
Llanengan
Llanfachreth
Llanfaelrhys
Llanfaglan
Llanfair
Llanfendigaid
Llanfihangel-y-pennant
Llanfor
Llanfrothen
Llangelynin
Llangian
Llangwnnadl
Llangybi
Llangywer
Llaniestyn
Llanllechid
Llanllyfni
Llannor
Llanrug
Llanuwchllyn
Llanwnda
Llanycil
Llanymawddwy
Llanystumdwy
Llawr-y-dref
Llidiardau
Llithfaen
Llwyndyrys
Llwyngwril
Maentwrog
Mallwyd
Methlem
Minffordd
Minllyn
Morfa Bychan
Morfa Nefyn
Mynytho
Nanhoron
Nannau
Nant Peris
Nantlle
Nantmor
Nasareth
Nebo
Nefyn
Pale
Pandy
Pant Gwyn
Pant-glas
Pantperthog
Parc
Pen-sarn
Pen-y-bryn
Pencaenewydd
Peniarth
Penisar Waun
Penllech
Penmaenpool
Penmorfa
Pennal
Penrhos
Penrhos-garnedd
Penrhyndeudraeth
Pentir
Pentre Gwynfryn
Pentre-piod
Pentrefelin
Penygroes
Pistyll
Plas Gwynant
Pont Aber Glaslyn
Pont Rhyd-sarn
Pont-rug
Pontllyfni
Port Penrhyn
Porth Colmon
Porthmadog
Portmeirion
Prenteg
Pwlldefaid
Pwllheli
Rachub
Rhiw
Rhiwbryfdir
Rhiwlas
Rhos-fawr
Rhos-y-gwaliau
Rhos-y-llan
Rhosgadfan
Rhoshirwaun
Rhoslan
Rhoslefain
Rhostryfan
Rhyd
Rhyd-Ddu
Rhyd-uchaf
Rhyd-y-clafdy
Rhyd-yr-onnen
Rhydlios
Rhydolion
Rhydymain
Salem
Sarn Bach
Sarn-Meyllteyrn
Sarnau
Saron
Seion
Tai'n Lon
Tal-y-bont
Tal-y-Cae
Tal-y-llyn
Talardd
Talsarnau
Talysarn
Tan-lan
Tan-y-graig
Tanygrisiau
Tonfanau
Trawsfynydd
Trefor
Tregarth
Tremadog
Tudweiliog
Ty-hen
Ty-nant
Tywyn
Uwchmynydd
Waen-wen
Waterloo Port
Waunfawr
Wenallt
Y Felinheli
Y Ffor
Ynys


Postcodes in Gwynedd
Go back to previous page